کاغذ دیواری : نقش اول طراحی دیوار در دکوراسیون منزل

کاغذ دیواری : نقش اول طراحی دیوار در دکوراسیون منزل

در طراحی فضای داخلی خانه، دیوار، سقف و کف سه عنصر اصلی می باشد و رنگ و بافت به کار رفته در هر کدام از آن ها بر دیگری تاثیر می گذارد. یکی از راه های هویت بخشیدن به دیواره های خانه و ایجاد تغییرات محسوس در دکوراسیون، استفاده از کاغذ دیواری در فضای داخلی خانه است. گاهی کاغذ دیواری ها با اشکال گیاهان و تم های رنگی سبز رنگ، طبیعت را به خانه می آورند، همچنین استفاده از کاغذ دیواری با بافت های متنوع می تواند فضا های ساده و مینیمال را به تعادل بصری برساند و محیط را گرم تر کند. در این قسمت نمونه هایی از طراحی داخلی و معجزه ی کاغذ دیواری در دکوراسیون منزل آورده شده است.

کاغذ دیواری نقش اول در طراحی داخلیکاغذ دیواری نقش اول در طراحی داخلی
کاغذ دیواری نقش اول در طراحی داخلیکاغذ دیواری نقش اول در طراحی داخلیکاغذ دیواری نقش اول در طراحی داخلیکاغذ دیواری نقش اول در طراحی داخلیکاغذ دیواری در خانهکاغذ دیواری در خانهکاغذ دیواری در خانهکاغذ دیواری در خانهکاغذ دیواری در خانهکاغذ دیواری در خانهکاغذ دیواری در خانهکاغذ دیواری در خانه

 

منبع : کاغذ دیواری نیکان تجارت ، www.designfile.architecturaldigest.com

😃+

ارسال پاسخ

Real Time Web Analytics